Specijalni građevinski radovi

Sanacije svih vrsta građevina naša su neizbježna realnost. Svjedoci smo svakodnevnim potrebama za određenim popravcima na građevinama; od najmanjih do najvećih gospodarskih subjekata, javnih poduzeća ili ministarstava, do pojedinca iz puka. Po svom karakteru, oštećenja ili nedostaci mogu biti rezultat objektivnih ili subjektivnih, pa čak, rijetko, i namjernih pogrešaka, koje su katkad prikrivene i znaju se pojaviti tek nakon isteka garantnog roka Izvoditelja radova.

Nedostatke bismo mogli razvrstati na:

  • pogreške u izvođenju
  • pogreške u projektiranju
  • oštećenja zbog temperaturnog, mehaničkog ili kemijskog djelovanja
  • namjerne pogreške iz bilo kojeg razloga
  • oštećenja kao poslijedica rata
  • radove na poboljšanju stabilnosti i trajnosti građevine

Veličina sanacije varira od trivijalnog lokalnog nedostatka, pa sve do vrlo zahtjevnih, složenih i skupih građevinskih zahvata, što ovisi o potrebnom broju angažirane visokoobučene radne snage, opreme i materijala ili složenosti detektiranja uzroka. Izvođenje sanacijskih radova je u pravilu vrlo odgovoran posao, bilo sa stajališta investitora kojem ti radovi često predstavljaju neplanirani trošak, mimo redovitog održavanja, ili zbog toga što je najskuplja sanacija ona koja se izvede neuspješno. Pored toga otežavajući faktor u izvođenju sanacijskih radova je što se oni često izvode u kratkom vremenu, u terminima remonta, pa zahtijevaju neprekidni 24-satni rad kako bi uklanjanje nedosta- taka trajalo što kraće. Takvi uvjeti zahtijevaju od izvoditelja široke spoznaje glede odabira najprimjerenijeg materijala zadanom problemu, kao i to da raspolaže posebnom opremom i vrlo discipliniranim i obučenim djelatnicima.

Uspješno i kvalitetno izvođenje sanacijskih radova zahtijeva od izvoditelja kontinuirano praćenje i usavršavanje svih njegovih potencijala ; od suvremenih strojeva, alata i opreme, do stalnog usavršavanja i svladavanja novih tehnologija materijala i postupaka koji će mu omogućiti uspješno izvođenje sanacije. Sanacija je u pravilu onoliko uspješna, koliko smo u projektiranju uspjeli utvrditi, a u izvođenju ukloniti sve negativne utjecaje koji su doveli do postojećeg stanja...

Naš moto je: Partner suvremene obnove • Spegra radovi


© 2008-2016. SPEGRA d.o.o. Sva prava pridržana.

Web by GOPA

Spegra