Specijalni građevinski radovi

Na popisu naše opreme nalazi se deset visokotlačnih pumpi tlaka od 1500 do 2500 bara i kapaciteta vode od 25 do 150 l/min, ukupne snage oko 2000 kW.

Osim sa svim vrstama ručnih pištolja i raznih alata, raspolažemo i s četiri robotizirana i posve kompjutorski navođena uređaja.
Raspolažemo isto tako svim vrstama pumpi i pakerima za injektiranje, od ručnih do električnih, i za različite injekcijske suspenzije, bilo gotove ili pripravljene na gradilištu, konsolidacijska injektiranja, injekcijske epoksidne smole , poliuretanska i ostala kemijska injektiranja, i za injektiranja injekcij- skih suspenzija s punilima.

Osim gore navedenog, imamo pet kompleta opreme za bezudarna bušenja dijamantnim alatima, profila od 25 do 500 mm, i dva kompleta alata za dubinska bušenja zrakom, geomehaničkim bušilicama i brojnim prešama za radove na postavljanju i utezanju sidara i zatega, izradi mikropilota i konsolidacijskim radovima.

Posjedujemo kompletnu opremu za izradu mlaznog (prskanog betona), i to opremu za izvođenje radova suhim i mokrim postupkom, kao i opremu za pjeskarenje.

Za obavljanje ovakvih radova imamo pet motornih kompresora, kapaci- teta od 8 do 20 m3 zraka na minutu, kao i više elektroagregata od 15 – 150 kW, s kilometrima gumenih električnih kabela svih profila, gradilišnim orma- rićima i reflektorima.
U našoj vlasnosti su i posebno izrađene klizne skele za lučne i gredne mostove, roto stroj s radnom platformom do visine16 metara, kao i oko 3000 m2 cijevne skele.

Vozni park naše tvrtke broji više od dvadeset vozila, i osobnih i teretnih.


© 2008-2016. SPEGRA d.o.o. Sva prava pridržana.

Web by GOPA

Spegra