Specijalni građevinski radovi

Od svog osnivanja 1989. godine, pa sve do danas SPEGRA d.o.o. bavi se, isključivo, izvođenjem specijalnih građevinskih radova. U svim tim godinama imali smo sreću raditi na velikom broju najrazličitijih poslova, od poslova na zaštiti kulturne baštine do vrlo složenih inženjerskih sanacija.

Tijekom vremena posebnu pažnju smo posvećivali nabavci suvremene opreme za izvođenje sanacijskih radova, od visokotlačnih pumpi i pripadajućih robotiziranih uređaja za pripremu reprofilirajućih površina metodom hidrodemoliranja, strojeva za nanošenje morta mokrim postupkom, pumpi za injektiranje svih vrsta i sve ostale opeme, alata i vozila.

Možemo kazati da nam stručni kadar i najsuvremenija oprema koju posjedujemo omogućava izvođenje vrlo zahtjevnih i najsloženijih inženjerskih sanacija. Većinu naših poslova obavljali smo samostalno, ali isto tako, veliki je broj sanacija koje smo izvodili kao podizvoditelj dijela projektnog rješenja.

Dosadašnje reference predstavljaju nam obvezu za buduće radove.

S osobitim poštovanjem,
Vaš partner suvremene obnove - Spegra d.o.o.


Dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH - izrada prijedloga i izvođenje radova na kamenoj plastici Klasa: UP/I-612-08/16-03/0306, Ur.broj: 532-04-01-02-01/5-16-2

Dopuštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Klasa: UP/I-612-08/17-03/0503, Ur.broj: 532-04-01-01-01/6-17-5

Ovlaštenje nadležnog Ministarstva za obavljanje poslova osposobljavanja vlastitih radnika za rad na siguran način Klasa: UP/I-115-01/12-02/61, Ur.broj: 524-03-01-02/4-12-2

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2015

Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi HRN EN ISO 14001:2015

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema normi HRN EN ISO 45001:2018

ISO

Politika privatnosti

Spegra d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

 

Ova Politika privatnosti ima za cilj objasniti na koji način dolazimo do osobnih podataka klijenata. Ona objašnjava kako se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju. Politika privatnosti posjetitelje (klijente) ove web stranice upoznaje s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka odnosno privatnosti.

 

Prikupljanje osobnih podataka

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude za Vaše društvo. Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i životopis. Slanjem takvih podataka daje se prešutna privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni. Spegra d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade.

 

Upravljanje privolama

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje naših zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka.

Spegra d.o.o. posluje najvećim dijelom s poslovnim subjektima prema kojima nije potrebno tražiti privole jer je riječ o pravnim osobama. Zaštita osobnih podataka prema pravnim osobama se temelji na pravnom legitimitetu koji proizlazi iz potpisanih ugovora. Privole se potpisuju sa zaposlenicima Spegra d.o.o. U svakom trenutku zaposlenici mogu povući svoje privole.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje, te ostale tehničke informacije koje se vežu za našu web stranicu. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i tehničkim rješenjima. Ono nam omogućuje bolje razumijevanje posjećivanja naše web stranice i poboljšanje iskustva posjetitelja.

 

Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Spegra d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan  čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje Spegra d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

 

Tehničke i organizacijske mjere

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka te brojne ostale mjere.

 

Pravo ispitanika na osobni podatak

Ispitanici u svakom trenutku imaju sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

 

 

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na .

Izmjene i dopune Politike privatnosti

Spegra d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

Organizacijska shema poduzeća

Organizacija Spegre

© 2008-2016. SPEGRA d.o.o. Sva prava pridržana.

Web by GOPA

Spegra