Specijalni građevinski radovi

Injektiranje

1. Injektiranje kamenog ziđa – aseizmička sanacija
- injektiranje pripravljenim smjesama
- injektiranje gotovim injekcijskim smjesama
- injektiranje injekcijskim smjesama za velika primanja
2. Injektiranje pukotina
- injektiranje mikrocementima
- injektiranje epoksidnim smolama
- injektiranje elastičnim epoksidnim smolama
3. Injektiranje prodora vode i vlage
- injektiranje poliuretanskim smolama
- injektiranje injekcijskim gel-masama
4. Injektiranje sidara i zatega
5. Naponska injektiranja
6. Konsolidacijska injektiranja
7. Injekcijske zavjese

Sanacija nosivih sklopova i konstrukcija

1. Rekonstrukcije i adaptacije
2. Prednapinjanje kamenom zidanih konstrukcija
3. Izrada i postavljanje sidara i zatega
4. Reprofiliranje oštećenja betonskih konstrukcija
5. Sanacija oštećenja nastalih zbog korozije armature
6. Sanacija oštećenja nastalih ratom

Hidroizolacije

1. Hidroizolacije folijama
2. Poliuretanske hidroizolacije
3. Hidroizolacije armiranim pastama
4. Hidroizolacije varenim trakama
5. Hidroizolacijski kruti premazi
6. Hidrofobiranje površina

Ostali specijalni radovi

1. Podmorske sanacije
2. Hidrodinamička obrada površina
3. Sanacija prodora kapilarne vlage
4. Statička ojačanja - postavljanjem karbonskih lamela ili platna
5. Mlazni beton, mokri i suhi postupak
6. Reprofiliranje oštećenja kamena
7. Zatvaranje prodora vode
8. Izrada mikropilota

© 2008-2016. SPEGRA d.o.o. Sva prava pridržana.

Web by GOPA

Spegra