Specijalni građevinski radovi

Od svog osnivanja 1989. godine, pa sve do danas SPEGRA INŽENJERING d.o.o. bavi se, isključivo, izvođenjem specijalnih građevinskih radova. U svim tim godinama imali smo sreću raditi na velikom broju najrazličitijih poslova, od poslova na zaštiti kulturne baštine do vrlo složenih inženjerskih sanacija.

Tijekom vremena posebnu pažnju smo posvećivali nabavci suvremene opreme za izvođenje sanacijskih radova, od visokotlačnih pumpi i pripadajućih robotiziranih uređaja za pripremu reprofilirajućih površina metodom hidrodemoliranja, strojeva za nanošenje morta mokrim postupkom, pumpi za injektiranje svih vrsta i sve ostale opeme, alata i vozila.

Možemo kazati da nam stručni kadar i najsuvremenija oprema koju posjedujemo omogućava izvođenje vrlo zahtjevnih i najsloženijih inženjerskih sanacija. Većinu naših poslova obavljali smo samostalno, ali isto tako, veliki je broj sanacija koje smo izvodili kao podizvoditelj dijela projektnog rješenja.

Dosadašnje reference predstavljaju nam obvezu za buduće radove.

S osobitim poštovanjem,
Vaš partner suvremene obnove - Spegra Inženjering d.o.o.


Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH - F skupina građevina Klasa: UP/I-360-02/09-04/503, Ur.broj: 531-01-09-4

Dopuštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Klasa: UP/I-612-08/08-03/0217, Ur.broj: 532-04-01-2/4-08-5

Ovlaštenje nadležnog Ministarstva za obavljanje poslova osposobljavanja vlastitih radnika za rad na siguran način Klasa: UP/I-115-01/12-02/60, Ur.broj: 524-03-01-02/4-12-2

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009

Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi HRN EN ISO 14001:2009

Certifikati ISO

Organizacijska shema poduzeća

Organizacija Spegre

© 2008-2016. SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Sva prava pridržana.

Web by GOPA

Spegra